Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco thực hiện nghiêm kết luận truy thu gần 2.500 tỷ đồng

.

Cụ thể, Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco thực hiện nghiêm kết luận truy thu gần 2.500 tỷ đồng của Kiểm toán Nhà nước. 

Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco thực hiện nghiêm kết luận truy thu gần 2.500 tỷ đồng - ảnh 1Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Bộ này cũng cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã có văn bản thông báo kết quả kiểm toán gửi Bộ Công Thương về kết luận kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 tại Sabeco.

Trong đó, liên quan đến việc chia cổ tức để nộp NSNN trước khi thoái vốn, theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau phân phối tại ngày 31/12/2016 của Sabeco là hơn 2.800 tỷ đồng. Công ty mẹ đã phân phối tiếp gần 76 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào quý I/2017. Lợi nhuận còn lại của Sabeco các năm từ 2016 trở về trước hơn 2.700 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị nộp NSNN gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước, tương ứng tỷ lệ vốn nhà nước của Sabeco tại thời điểm ngày 31/12/2016 là 89,59%.

Đối với lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016, đại diện vốn tại Sabeco chưa có đề xuất và Bộ Công Thương chưa có chủ trương phân phối tiếp để chia cổ tức sau khi Bộ Công Thương quyết định chi trả cổ tức năm 2016 bằng 30% vốn điều lệ.

Ngoài yêu cầu nộp ngân sách số tiền trên, cơ quan kiểm toán còn đề nghị Bộ Công Thương xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc Sabeco không chia hết 2.700 tỷ lợi nhuận của năm 2016 trở về trước, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Về đầu tư ngoài ngành, “ông lớn” ngành bia này đã lỗ gần 445 tỷ đồng khi đầu tư vào các lĩnh vực trái ngành như ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính..../.

Hà Giang

 

 

 

 

 

 

Nguồn: toquoc.vn