Hà Nội siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp

.
Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp và xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố; đồng thời công bố kết quả trên trang thông tin điện tử của Sở và thông báo tới Bộ Công Thương.

Nhiều công ty kinh doanh theo phương thức đa cấp dùng mọi chiêu trò lôi kéo người dân tham gia (Ảnh minh họa)
 
Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội; thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp; kịp thời xử lý đơn thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nội dung quản lý Nhà nước kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền trong đó lưu ý kiểm tra, giám sát đối với các hội nghị, hội thảo, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp…

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra một đơn vị kinh doanh (Ảnh minh họa)

Công an thành phố Hà Nội thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh đa cấp; tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh đa cấp trái phép; kịp thời xử lý đơn thư, nội dung phản ánh của quần chúng nhân dân về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Các Sở: Y tế, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn; tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo cán bộ, công chức của đơn vị không được tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, không được làm đào tạo viên của doanh nghiệp bán hành đa cấp theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 28 và Điểm đ, Khoản 3, Điều 34 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật, phổ biến nâng cao nhận thức về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo cán bộ, công chức tại địa phương không được tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, không được làm đào tạo viên của doanh nghiệp bán hành đa cấp theo quy định Chính phủ.
Hoàng Châu
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn