Đồng Nai: Chi hơn 15.000 tỷ đồng chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1

.

Được biết, tổng mức đầu tư của đề án này hơn 15,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, gần 7,6 nghìn tỷ đồng là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; 2,5 nghìn tỷ đồng là chi phí xây dựng và gần 1,3 nghìn tỷ đồng chi cho việc hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp. Số tiền còn lại dành cho một số chi phí khác.

Dự kiến, đồ án nói trên sẽ được hoàn thành vào năm 2025. Quá trình thực hiện đồ án gồm 3 giai đoạn. Tổng diện tích đất có thể kinh doanh toàn dự án là hơn 161 ha. Khu trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ di dời về đây. Hiện tại, KCN Biên Hòa 1 đang có 82 doanh nghiệp thuê đất. 

chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1
Đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1. Trong ảnh: Một góc KCN Biên Hòa 1. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Đa số các doanh nghiệp vẫn còn thời hạn thuê đất từ 20 - 33 năm. Khi các công ty di dời, số lao động trong KCN sẽ nghỉ việc vào khoảng 11.000 người. Hiện dự án đang gặp một số khó khăn về chính sách hỗ trợ cho người lao động, thủ tục đầu tư dự án, doanh nghiệp phải di dời, xử lý diện tích đất công...

Được biết, Sonadezi đã xây dựng đề án gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai cùng các thành viên ban chỉ đạo để lấy ý kiến và chỉnh sửa hoàn thiện nội dung đề án. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phối hợp với Sở Xây dựng trong việc lập quy hoạch chi tiết chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị thương mại, dịch vụ tỷ lệ 1 /2.000 đã được phê duyệt bởi chính quyền tỉnh.

Đồng thời, Sonadezi cũng đang phối hợp với TP Biên Hòa trong việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại vị trí dự án, gửi Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án này đang được triển khai rất chậm, UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá. Chính vì vậy, để thúc đẩy tiến độ dự án, thời gian tới, các sở ngành liên quan cần xem Đề án nói trên là việc cần ưu tiên thực hiện sau Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN này sẽ được chấm dứt vào năm 2022.

Theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư cùng Ban Quản lý các KCN phối hợp với Sonadezi rà soát lại toàn bộ các hợp đồng thuê đất ở KCN Biên Hòa 1. Cùng với đó, các cơ quan này sẽ khảo sát lại tất cả các doanh nghiệp để có thêm thông tin về loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất, số lao động, hình thức dự kiến di dời; đồng thời giới thiệu các địa điểm để doanh nghiệp lựa chọn đến. 

Nguồn: dothi.net