Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến giá nhà tại Mỹ

.

Biến đổi khí hậu đang tác động đến giá nhà tại Mỹ. Trong giai đoạn 2007-2017, giá nhà tại những vùng có nguy cơ lũ lụt đã giảm hơn 5%. Tại những vùng có nguy cơ xảy ra bão, giá nhà đã giảm hơn 9%. Tuy nhiên, tại một số khu vực thường xuyên xảy ra cháy rừng, giá nhà ghi nhận mức tăng 43%.

Nguồn: batdongsan.com.vn