Kết quả xổ số (KQXS) Vietlott 6/55 hôm nay ngày 26/05/2018 Vietlott Power 6/55 Jackpot hơn 35 tỷ đồng không chủ

.
Kết quả xổ số Vietlott 6/55 hôm nay ngày 26/05/2018 Vietlott Power 6/55 đã không tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 trị giá hơn 35 tỷ đồng nhưng cũng đã tìm ra chủ nhân các giải khác.

Kết quả xổ số Vietlott 6/55, cụ thể trong ngày hôm nay tuy đã không tìm ra được chủ nhân giải Jackpot 1 và Jackpot 2 nhưng cũng đã tìm ra được chủ nhân 6 giải nhất trùng khớp 5 số trị giá 40 triệu đồng, 567 giải nhì trùng khớp 4 số trị giá 500 nghìn đồng và cuối cùng 11748 giải ba trùng khớp 3 số trị giá 50 nghìn đồng trong kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 26/05 KQXS Vietlott Power 6/55.

Dãy số may mắn lần lượt là: 07 - 12 - 28 - 31 - 40 - 44 và số may mắn 15.

ket qua xo so kqxs vietlott 655 hom nay ngay 26052018 vietlott power 655 jackpot hon 35 ty dong khong chu
Kết quả xổ số Vietlott 6/55 hôm nay ngày 26/05/2018 Vietlott Power 6/55 đã không tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 trị giá hơn 35 tỷ đồng nhưng cũng đã tìm ra chủ nhân các giải khác (Ảnh: Hương Nguyễn)
Thông tin kết quả xổ số Vietlott các kỳ trước:

Kết quả xổ số Vietlott 6/55 ngày 24/05/2018 Vietlott Power 6/55 đã không tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 trị giá hơn 33 tỷ đồng nhưng cũng đã tìm ra chủ nhân các giải khác.

Kết quả xổ số Vietlott 6/55, cụ thể tuy đã không tìm ra được chủ nhân giải Jackpot 1 và Jackpot 2 nhưng cũng đã tìm ra được chủ nhân 12 giải nhất trùng khớp 5 số trị giá 40 triệu đồng, 634 giải nhì trùng khớp 4 số trị giá 500 nghìn đồng và cuối cùng 12330 giải ba trùng khớp 3 số trị giá 50 nghìn đồng trong kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 24/05 KQXS Vietlott Power 6/55.

Dãy số may mắn lần lượt là: 24 - 25 - 26 - 29 -36 - 48 và số may mắn 40.

Kết quả xổ số Vietlott 6/55 ngày 19/5, cụ thể đã tìm ra được chủ nhân giải Jackpot 1 hơn 43 tỷ đồng, đồng thời đã tìm ra được 8 chủ nhân giải nhất trùng khớp 5 số trị giá 40 triệu đồng, 598 giải nhì trùng khớp 4 số trị giá 500 nghìn đồng và cuối cùng 11622 giải ba trùng khớp 3 số trị giá 50 nghìn đồng trong kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 19/05 KQXS Vietlott Power 6/55.

Dãy số may mắn lần lượt là: 33 – 35 – 45 – 52 – 53 - 55 và số may mắn 25.

Kết quả xổ số Vietlott 6/55 ngày 17/05/2018 Vietlott Power 6/55 Jackpot trọ giá hơn 40 tỷ đồng không thấy chủ nhân.

Kết quả xổ số Vietlott 6/55, cụ thể trong ngày hôm nay đã tuy không tìm ra được chủ nhân giải Jackpot 1 và giải Jackpot 2 nhưng đã tìm ra được 4 chủ nhân giải nhất trùng khớp 5 số trị giá 40 triệu đồng, 479 giải nhì trùng khớp 4 số trị giá 500 nghìn đồng và cuối cùng 11025 giải ba trùng khớp 3 số trị giá 50 nghìn đồng trong kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 17/05 KQXS Vietlott Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) vietlott 6/55 (ngày 15/05/2018) đã được công bố, trong kỳ quay số mở thưởng vietlott power 6/55 hôm nay giá trị giải Jackpot 1 gần 36 tỷ đồng vô chủ nhưng cũng đã tìm ra được chủ nhân giải Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott 6/55 ngày 15/05/2018 Vietlott Power 6/55 đã tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott 6/55, cụ thể tuy không tìm ra được chủ nhân giải Jackpot 1 và đã tìm ra được chủ nhân giải Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỷ đồng đồng thời đã tìm ra được 8 chủ nhân giải nhất trùng khớp 5 số trị giá 40 triệu đồng, 640 giải nhì trùng khớp 4 số trị giá 500 nghìn đồng và cuối cùng 13707 giải ba trùng khớp 3 số trị giá 50 nghìn đồng trong kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 15/05 KQXS Vietlott Power 6/55.

Dãy số may mắn lần lượt là: 03 – 06 – 29 – 37 – 44 - 49 và số may mắn 24.

Kết quả xổ số Vietlott 6/55 ngày 12/05/2018 Vietlott Power 6/55 đã không tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 trị giá gần 36 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott 6/55, cụ thể tuy không tìm ra được chủ nhân giải Jackpot 1 và Jackpot 2 nhưng đã tìm ra được 7 chủ nhân giải nhất trùng khớp 5 số trị giá 40 triệu đồng, 555 giải nhì trùng khớp 4 số trị giá 500 nghìn đồng và cuối cùng 13041 giải ba trùng khớp 3 số trị giá 50 nghìn đồng trong kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 12/05 KQXS Vietlott Power 6/55.

ket qua xo so kqxs vietlott 655 hom nay ngay 26052018 vietlott power 655 jackpot hon 35 ty dong khong chu Kết quả xổ số (KQXS) Vietlott 6/55 hôm nay ngày 26/05/2018 Vietlott Power 6/55 Jackpot trị giá hơn 33 tỷ đồng đợi chủ

Kết quả xổ số (KQXS) vietlott 6/55 (ngày 26/05/2018) sẽ được công bố, trong kỳ quay số mở thưởng vietlott power 6/55 hôm nay giá ...

ket qua xo so kqxs vietlott 655 hom nay ngay 26052018 vietlott power 655 jackpot hon 35 ty dong khong chu Tỷ phú Jackpot trị giá 21 tỷ đồng đã quay về với Miền Nam

Kết quả xổ số (KQXS) vietlott 6/45 (ngày 25/05/2018) đã được công bố, trong kỳ quay số mở thưởng vietlott power 6/55 hôm nay giá ...

ket qua xo so kqxs vietlott 655 hom nay ngay 26052018 vietlott power 655 jackpot hon 35 ty dong khong chu Kết quả xổ số (KQXS) Vietlott 6/45 hôm nay ngày 25/05/2018 Vietlott Mega 6/45: Jackpot nổ 21 tỷ đồng

Kết quả xổ số (KQXS) vietlott 6/45 (ngày 25/05/2018) vừa được công bố, trong kỳ quay số mở thưởng vietlott mega 6/45 hôm nay giải ...

ket qua xo so kqxs vietlott 655 hom nay ngay 26052018 vietlott power 655 jackpot hon 35 ty dong khong chu Kết quả xổ số (KQXS) Vietlott 6/45 hôm nay ngày 25/05/2018 Vietlott Mega 6/45 giải Jackpot hơn 20 tỷ đồng mong chủ

Kết quả xổ số (KQXS) Vietlott 6/45 (ngày 25/05/2018) sẽ được công bố, trong kỳ quay số mở thưởng Vietlott Mega 6/45 hôm nay giải ...

Hương Nguyễn

Theo Đời sống & Pháp lý

Nguồn: vietnammoi.vn