BĐS thu hút hơn 312 triệu USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm 2018

.

Bất động sản
Nhiều khách hàng tìm hiểu dự án tại trung tâm thương mại ở Tp.HCM. Ảnh: Nhật Vy

Báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho thấy, tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Về lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 54,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ hai là lĩnh vực xây dựng với tổng vốn đầu tư 345,4 triệu USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực kinh doanh BĐS đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 312,1 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tính đến ngày 20/02/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó, Hàn Quốc đứng thứ nhất với tổng vốn đầu tư 851,2 triệu USD, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư.

 

Nguồn: dothidiaoc.com