Tp.HCM: Lượng kiều hối đạt khoảng 5,2 tỷ USD trong năm 2017

.
Nguồn: dothidiaoc.com