Trái phiếu Chính phủ khởi sắc hơn, nhưng kỳ hạn 30 năm ế toàn bộ

.
NHNN bơm ròng 14.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng
Cầu lấn át cung đẩy lãi suất TPCP ở mức thấp
Vì sao lãi suất cho vay khó giảm?

Trong phiên đấu thầu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức ngày hôm nay (9/5), Kho bạc Nhà nước gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn; trong đó kỳ hạn 10 năm và 15 năm mỗi loại gọi thầu 1.500 tỷ đồng, còn kỳ hạn 20 năm và 30 năm mõi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu 10 năm có 16 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu lên tới 4.740 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 4,14% và cao nhất là 5,5%. Kết qua Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu là 4,2%, cao hơn 0,05 điểm phần trăm so với phiên ngày 2/5.

Trái phiếu 15 năm cũng thu hút 10 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu đạt 3.724 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 4,5% và cao nhất là 5,3%. Kết quả chỉ huy động được 674 tỷ đồng trái phiếu loại này với lãi suất trung thầu là 4,55%, cao hơn 0,05 điểm phần trăm so với phiên ngày 2/5. Tuy nhiên, phiên đấu thầu phụ trái phiếu loại này, Kho bạc Nhà nước đã huy động thêm được 400 tỷ đồng trong tổng số 450 tỷ đồng gọi thầu.

Trái phiếu 20 năm có 5 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu là 1.850 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 5,12% và cao nhất là 6%. Kết quả, Kho bạc Nhà nước đã huy động được toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu loại này với lãi suất trúng thầu là 5,14%, cao hơn 0,02 điểm phần trăm so với phiên ngày 18/4.

Trái phiếu 30 năm cũng có 4 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu là 800 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 5,56% (cao hơn rất nhiều so với phiên ngày 24/4 là 5,42%) và cao nhất là 6,2%. Kết quả không có lãi suất trúng thầu kỳ hạn này.

Như vậy, trong phiên đấu thầu hôm nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công thêm 3.474 tỷ đồng trong tổng số 5.450 tỷ đồng gọi thầu. Tính chung từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 52.046 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại HNX.

Nguồn: thoibaonganhang.vn