Uber rút đi rồi, "đòi" thuế không dễ

Uber rút đi rồi, "đòi" thuế không dễ

Làm sao để xác định được đâu là đối tượng chịu trách nhiệm với khoản thuế của Uber và thu đòi thuế như thế nào sẽ tiếp tục là câu chuyện cần phải bàn kĩ lưỡng. Báo Hải quan đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trương Thanh Đức (ảnh), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật TNHH Basico.

Ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

(DNVN) - Tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ có quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, doanh nghiệp được nhận ưu đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư.